iOS 6 hay 9 thích hợp trên iPhone 5?

Từ khi hệ điều hành iOS 9 ra đời, người ta hay so sánh hệ điều hành này với những hệ điều hành thế hệ trước. Và bây giờ sẽ là màn so sánh giữa hệ điều …